Za každý správne uhádnutý názov získate 1 bod.

Šípkou preskočíte otázku bez straty bodov. Neskôr sa k nej vrátite.

Film

0/40

l e w t s a z e l V t l k r